FMF Heat Shields (040675) - Ktm 505 SX ATV 2009-2010