FMF Powercore 2.1 Shorty (025213) - Ktm 300 EXC TPI 2018-2019