FMF Powercore 2.1 Shorty (025253) - Ktm 250 XC TPI 2020